Het controleren van de bestemming van een perceel kan veel “gedoe” voorkomen.

Een voorbeeld? Neem deze recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland (d.d. 14 oktober 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:4256). De koper dacht een reguliere woning te kopen. Toen hij een poging deed om een hypotheek te verkrijgen, ging het feest niet door. Het probleem? Het bleek om een bedrijfswoning te gaan. Daarop ontstond discussie over de vraag of de koper zich wel op het financieringsvoorbehoud kon beroepen. Volgens de rechtbank is dat zo:

“Om te kunnen vaststellen of [gedaagde sub 1] c.s. heeft voldaan aan zijn inspanningsverplichting om een financiering te verkrijgen, is van belang of [gedaagde sub 1] c.s. terecht een financieringsaanvraag heeft gedaan voor een woning met woonbestemming. Dat heeft hij. Op grond van de koopovereenkomst mocht hij ervan uitgaan dat de woning op het perceel een woonbestemming had. Ten eerste is voor de overeenkomst het model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning gebruikt. [gedaagde sub 1] c.s. heeft onweersproken gesteld dat voor een bedrijfswoning een ander model had moeten worden gehanteerd, namelijk die voor bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is in het hiervoor weergegeven artikel 6.3. van de koopovereenkomst vermeld dat het perceel als hoofdbestemming een bedrijfsbestemming heeft, in combinatie met een woonbestemming. Dit betekent niet, althans niet zonder meer, dat de op het perceel aanwezige woning een bedrijfswoning is. Integendeel: in ditzelfde artikel is vermeld dat de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht de eigenschappen zal bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis en er is zoals gezegd een modelovereenkomst gebruikt die geldt voor eengezinswoningen. Tot slot is van belang dat [gedaagde sub 1] c.s. er ook op heeft gewezen dat het financieringsvoorbehoud financiering van de gehele koopsom betreft en dat deze financiering van de gehele koopsom bij bedrijfsmatig onroerend goed nooit wordt verkregen. Dit laatste heeft [eiser] niet weersproken.”

Hoe voorkom je dit nu? Een beetje een open deur, maar controleer voorafgaand aan een dergelijke aankoop of de bestemming in orde is.

Hoe je dit doet? Volg deze stappen:
1. surf naar www.ruimtelijkeplannen.nl;
2. voer het adres in;
3. selecteer vervolgens de kaartinstellingen;
4. zet het schuifje “Alle bestemmingsplannen” op 100%;
5. controleer de bestemming (van het adres) aan de hand van de kaartlegenda.

Meer gedetailleerde informatie is natuurlijk altijd te vinden in het toepasselijke bestemmingsplan (die ook op de website te vinden is).