Een aardig arrest over kabelschade en eigen schuld.

Bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden raakt een elektriciteitskabel van netbeheerder Enexis beschadigd. Omdat de opdrachtgever van de graafwerkzaamheden geen Klic-melding heeft gedaan en ook heeft nagelaten om vooraf proefsleuven te graven, concludeert de kantonrechter dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor de schade. Wel komt een deel (50%) van de schade op basis van eigen schuld (artikel 6:101 BW) voor rekening van de netbeheerder. Dit omdat (anders dan gebruikelijk) de kabel niet op 60 cm diepte ligt, maar op 30 a 40 cm. De netbeheerder laat het er niet bij zitten en stapt naar het Gerechtshof. Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch denkt er op 12 mei 2020 anders over en komt tot de volgende conclusie:

De omstandigheid dat de kabel niet op de gebruikelijke diepte van 60 cm maar op een diepte van 30 a 40 cm lag, brengt niet mee dat een deel van de schade op de voet van artikel 6:101 BW voor rekening van Enexis moet blijven. Daarbij is van belang dat:
– de kabel meer dan 50 jaar op die plaats heeft gelegen;
– in de loop van de jaren door grondbewegingen en grondbewerkingen aanzienlijke verschillen in diepteligging kunnen ontstaan;
– het perceel particuliere eigendom is zodat Enexis geen invloed of controle heeft kunnen uitoefenen op eventuele wijzigingen in de ligging van de kabel in de loop van de jaren; en
– er geen aanwijzingen zijn dat de kabel bij de aanleg daarvan niet op de gebruikelijke diepte van 60 cm is gelegd.
Conclusie; de opdrachtgever draait op voor 100% van de schade.

Klik hier voor het arrest van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.