Onder een perceel waarop vroeger een chemische wasserij stond, wordt een verontreiniging aangetroffen. Het gaat om een oude verontreiniging uit de jaren zestig of zeventig met de reinigingsstoffen PER en TRI. Ook het grondwater onder één van de aangrenzende woningen is licht verontreinigd. Onze klant heeft de chemische wasserij in de jaren zeventig overgenomen, maar dat was ná het ontstaan van de verontreiniging.

De verontreiniging is op zich ernstig, maar van gezondheidsrisico’s is geen sprake. Daarom is het niet nodig om met spoed te saneren. Niettemin schakelt onze klant Bosatex in voor de sanering. Door middel van koolstofinjecties in de bodem wordt de reeds aanwezige natuurlijke afbraak van de reinigingsstoffen verder gestimuleerd.

Toch stellen de eigenaren van de aangrenzende woning dat onze klant de bodem heeft verontreinigd. Ook zou onze klant te laat hebben ingegrepen en niets hebben gedaan om de verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Daarom wordt hij door de buren aangesproken tot schadevergoeding: hun woning zou € 100.000 in waarde zijn gedaald.

Zij doen onder meer een beroep op artikel 13 Wet bodembescherming. Dit artikel geldt sinds 1 januari 1987 en houdt kortgezegd in dat een bodemverontreiniging moet worden voorkomen. En als zich toch een verontreiniging voordoet, dan moet de eigenaar alle maatregelen nemen om de verontreiniging in te dammen of te saneren. De rechtbank wijst de claim van de buren in eerste instantie toe. In hoger beroep gaat dit vonnis terecht onderuit en wordt onze klant van alle blaam gezuiverd!

Het gaat namelijk om een historische verontreiniging die reeds in de jaren zeventig moet zijn ontstaan. Dat was ruim vóórdat onze klant eigenaar werd van de chemische wasserij. Omdat het gaat om een niet-spoedeisende sanering kan ook niet worden gezegd dat onze klant te laat zou hebben ingegrepen. Daarom en omdat de buren niet bewijzen dat de bodem na 1 januari 1987 opnieuw is verontreinigd, worden alle vorderingen van de buren alsnog afgewezen.

Klik hier voor het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.