KLANT: Een toonaangevende aannemer, gespecialiseerd in horizontale gestuurde boringen.

SITUATIE: Onze klant kreeg van een wereldwijd opererende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshoreprojecten de opdracht om horizontaal gestuurde boringen (HDD’s) uit te voeren. Dit voor de aanleg van hoogspanningskabels ten behoeve van het Greater Changhua 1 offshore windmolenpark in Taiwan. Genoemd windmolenpark zal honderdduizenden huishoudens van duurzame energie gaan voorzien.

MISTRAL: Onze klant verzocht Mistral om de door opdrachtgever opgestelde letter of intent, de “heads of terms” en de onderaannemingsovereenkomst (op basis van FIDIC Yellow Book) te beoordelen en waar nodig te redigeren. Op basis daarvan hebben wij met de opdrachtgever onderhandeld over tal van onderwerpen. Een aantal punten: de scopeverdeling, zekerheden, garanties en de verdeling van risico’s die samenhangen met dit gecompliceerde project dat offshore én onder uitdagende weersomstandigheden moet worden uitgevoerd.

RESULTAAT: Definitieve overeenstemming met de opdrachtgever over de uitvoering van dit voor onze klant zeer belangrijke project. En een heldere overeenkomst waarin de risico’s op een evenwichtige wijze zijn verdeeld.