KLANT: Een familiebedrijf in financieel zwaar weer.

SITUATIE: Onze klant kampte al enige tijd met ernstige financiële problemen. Met een groot aantal crediteuren bestond een slechte verstandhouding. Het was te voorzien dat deze op korte termijn zouden overgaan tot het aanvragen van het faillissement. Dit zou niet alleen grote gevolgen hebben voor het bedrijf en diens werknemers, maar vooral ook voor de ondernemers in kwestie. Daarnaast zou hiermee een einde komen aan een familiebedrijf met een rijke historie.

MISTRAL: Onze klant verzocht Mistral om schoon schip te maken en een laatste poging te ondernemen om het bedrijf te redden. Na een snelle bestudering van de situatie, werd al snel duidelijk dat het 5-voor-12-moment al enige tijd geleden gepasseerd was. Een groot aantal teleurgestelde crediteuren, een tamelijk chaotische administratie en een moeilijke relatie met zowel de bank als de Belastingdienst vormden de voornaamste uitdagingen. Wat nu?
Mistral heeft daarbij op de eerste plaats enige orde in de chaos gebracht en prioriteiten gesteld. Het:
a. herstellen van de communicatie met een groot aantal betrokken partijen;
b. het uitstippelen van een strategie om te komen tot een gecontroleerde liquidatie en doorstart; en
c. het maken van heldere en haalbare afspraken,
waren noodzakelijk om het tij te keren. Dit alles is direct daarna in gang gezet en conform een heldere planning en taakverdeling opgepakt.

RESULTAAT: Uiteindelijk heeft onze klant een mooie doorstart kunnen realiseren. Hiermee is niet alleen een mooi familiebedrijf gered en werkgelegenheid bewaard gebleven, maar heeft men ook de groot aantal andere betrokken partijen een redelijke oplossing kunnen bieden.