KLANT: Een gemeente in Zuid-Holland met grote ambities op het terrein van de vernieuwing en verduurzaming van haar sportaccommodaties.

SITUATIE: Onze klant wenst ter plaatse van een bestaand sportpark een nieuw sportpark te realiseren. Hierbij wordt onder meer een bestaande voetbalaccommodatie vervangen, vindt een herinrichting van een voetbalcomplex plaats en worden nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Verder wordt een nieuwe sporthal en een verenigingsgebouw gerealiseerd, een bestaand zwembad vernieuwd en wordt een mountainbikeparcours drastisch gewijzigd. Om deze grootschalige herontwikkeling mogelijk te maken, vindt op diverse plaatsen een grondruil plaats tussen de gemeente en bestaande gebruikers (sportverenigingen, een horeca-exploitant en een op het terrein aanwezige brandweerkazerne) en worden gronden in erfpacht uitgegeven.

MISTRAL: Onze klant vroeg ons om alle voor de herinrichting van het sportpark benodigde contracten op te stellen. Met oog voor de belangen van zowel de gemeente als de bij de herontwikkeling betrokken partijen heeft Mistral tal van grondruilovereenkomsten, erfpachtovereenkomsten, realisatie- en exploitatieovereenkomsten opgesteld. Mistral Advocaten is bovendien betrokken geweest bij de totstandkoming van diverse subsidiebeschikkingen waarin de financiering van dit project door de gemeente op vakkundige wijze is geregeld. Ook de fiscale toetsing van de diverse overeenkomsten kwam aan bod. Op dit vlak werd nauw samengewerkt met een fiscaal jurist die is gespecialiseerd in BTW en overdrachtsbelasting.

RESULTAAT: Een solide contractuele basis voor de toekomstige herontwikkeling en verduurzaming van het sportpark, waarbij de belangen van zowel de gemeente als de diverse betrokken stakeholders goed zijn gewaarborgd.