KLANT: Een toonaangevende aannemer, gespecialiseerd in horizontale gestuurde boringen.

SITUATIE: Onze klant kreeg van een grote GWW-aannemer, op zijn beurt opdrachtnemer van een grote gemeente in het noorden van Nederland, de opdracht om door middel van de gesloten front techniek / microtunnelling een GVK moerriool van bijna een kilometer te boren.

MISTRAL: Onze klant verzocht Mistral Advocaten om een combinatieovereenkomst met de hoofdaannemer op te stellen. Daarna volgden uitgebreide onderhandelingen over onder meer de verdeling van de werkzaamheden, de allocatie van de aan de uitvoering verbonden risico’s en de verdeling van het resultaat. Dit alles volgens een duidelijke rolverdeling, waarbij wij onze klant van de noodzakelijke juridische input hebben voorzien.

RESULTAAT: Een evenwichtige combinatieovereenkomst met een evenwichtige scope- en risicoverdeling op basis waarvan dit project uiteindelijk tot een goed einde is gebracht.