KLANT: Een toonaangevende aannemer, gespecialiseerd in duurzame woningbouwprojecten.

SITUATIE: Onze klant wenste in samenwerking met een van de grootste projectontwikkelaars van Nederland 57 nieuwbouwwoningen in Leidsche Rijn te realiseren.

MISTRAL: In opdracht van onze klant hebben wij onder meer de realisatieovereenkomst met de projectontwikkelaar opgesteld waarin de samenwerking gedurende de ontwikkelings- en uitvoeringsperiode helder is geregeld. De wederzijdse verantwoordelijkheden ten aanzien van het ontwerp, het vergunningentraject, de verkoop én de uitvoering hebben wij duidelijk afgebakend. De overeenkomsten zijn zodanig opgesteld dat over de gezamenlijke verdeling van kosten en baten geen misverstanden kunnen ontstaan.

RESULTAAT: Een evenwichtige overeenkomst op basis waarvan de onderhandelingen met de projectontwikkelaar succesvol zijn afgerond: dé basis voor een mooie en duurzame toevoeging aan het Utrechtse woningaanbod.