Mistral Contracten

Als ondernemer maakt u continu afspraken. Een goede vastlegging van deze afspraken is van groot belang. Misverstanden worden zo voorkomen. Mistral Advocaten stelt alle commerciële contracten op die voor u als ondernemer van belang zijn.

De overeenkomsten van Mistral Advocaten sluiten altijd naadloos aan op uw branche. Zo staat u sterk. De overeenkomsten kenmerken zich daarnaast door hun klare taal. Zo is voor iedereen duidelijk wat de spelregels zijn.

Als ondernemer kunt u bovendien niet zonder een goede set algemene voorwaarden. Zo kunt u risico’s beperken en betalings- en leveringscondities vastleggen.

Mistral Advocaten stelt niet alleen contracten op. Ook het beoordelen (en eventueel redigeren) van reeds bestaande contracten is mogelijk.

Het hebben van uitgekiende contracten en algemene voorwaarden is één, een juist gebruik is een tweede. Mistral Advocaten voorziet u altijd van een heldere toelichting. Een training “Contracteren” behoort ook tot de mogelijkheden; alle contractuele do’s en dont’s passeren de revue.

Afspraak is afspraak. Het lijkt zo duidelijk. De praktijk is echter weerbarstig. Worden afspraken niet nagekomen, dan laat Mistral Advocaten het er niet bij zitten. Met een doordacht plan en zo nodig een gerechtelijke procedure lost Mistral Advocaten dit voor u op.

Of het nu gaat om het opstellen van commerciële contracten of algemene voorwaarden, het beoordelen van bestaande overeenkomsten of het handhaven van afspraken; bij Mistral Advocaten uit Woerden bent u aan het juiste adres.

Voorbeelden:

Commerciële contracten
Algemene voorwaarden
Koopovereenkomsten
Huurovereenkomsten
Leaseovereenkomsten
Distributieovereenkomsten
Exploitatieovereenkomsten
Licentieovereenkomsten
Overeenkomsten van opdracht
Geldleningsovereenkomsten
Intentieovereenkomsten
Geheimhoudingsovereenkomsten
ICT-contracten en Service Level Agreements (SLA’s)