Mistral Overheid

Als ondernemer hebt u soms te maken met de overheid. Denk aan het verkrijgen van een vergunning. Mistral Advocaten is niet alleen thuis in het civiele recht. Ook het bestuursrecht kent voor de specialisten van Mistral Advocaten geen geheimen.

Niet alleen ondernemers zijn bij Mistral Advocaten aan het juiste adres. Ook overheden (waaronder gemeenten) en ondernemers in de publieke sector weten Mistral Advocaten te vinden. Mistral Advocaten is daarnaast regelmatig betrokken bij de verzelfstandiging van maatschappelijk vastgoed, zoals sportaccommodaties. Uiteenlopende vraagstukken op het snijvlak van het civiel en het bestuursrecht worden opgelost. Altijd met oog voor de maatschappelijke context en veelal in samenwerking met andere specialisten uit het netwerk zoals fiscalisten en consultants.

De specialisten van Mistral Advocaten hebben jarenlange proceservaring. Lukt het niet om er buiten de rechter om uit te komen, dan kan een procedure de oplossing zijn. Van het maken van bezwaar tot het voeren van een procedure bij de Raad van State, Mistral Advocaten haalt uw gelijk.

Mistral Advocaten & Step in Control
Mistral Advocaten is strategisch partner van Step in Control. Dit fiscaal adviesbureau helpt gemeenten en andere overheden fiscaal ‘in control’ te komen. Samen met Step in Control heeft Mistral Advocaten diverse producten ontwikkeld. Een voorbeeld is de Inventarisatie Wet Markt & Overheid; onderzocht wordt of gemeenten aan deze wet voldoen en welke aanvullende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn.

Voorbeelden:

Verzelfstandiging
Vergunningen
Bezwaar
Beroep
Inventarisatie Wet Markt en Overheid
Bestuursrecht