Mistral Vastgoed

Mistral Advocaten is een gespecialiseerd kantoor voor het vastgoed en de bouw. Dit zijn de branches waarin veel van onze klanten actief zijn. Deze klanten worden geconfronteerd met specifieke vragen. Door juridische expertise te combineren met kennis van de branche, vindt Mistral Advocaten de juiste antwoorden.++

Vastgoed is meer dan stenen stapelen. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, onderaannemers en overheden moeten samenwerken om een project tot een succes te maken. De belangen van deze partijen lopen soms synchroon, maar vaker uiteen. Het is de kunst dit krachtenveld dusdanig te registeren dat de eigen belangen prevaleren en het gemeenschappelijke doel (een goede en tijdige oplevering van het project) wordt bereikt. Mistral Advocaten beheerst deze kunst.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zitten niet te wachten op discussies. Duidelijke en gebalanceerde contracten zijn de remedie. Mistral Advocaten stelt deze overeenkomsten voor u op. Uiteraard zijn de specialisten van Mistral Advocaten goed ingevoerd in de verschillende branchevoorwaarden.

De bouw is bij uitstek een branche waarin partijen vaak al jarenlang samenwerken. Het is belangrijk dat uw adviseur zich bewust is van de dwarsverbanden en verder kijkt dan dat ene project. Voordat Mistral Advocaten voor u aan de slag gaat, zal zij altijd informeren naar de historie en eventuele overige gezamenlijke projecten. Op deze manier bent u verzekerd van een doortastende aanpak en worden relaties niet onnodig beschadigd.

Lukt het niet om discussie buiten de rechter om op te lossen, dan kan een gang naar de rechter of de Raad van Arbitrage voor de Bouw een oplossing zijn. De  jarenlange proceservaring  van Mistral Advocaten komt dan goed van pas.

Als vastgoedondernemer wordt u geconfronteerd met de spelregels uit het bestuursrecht en vergunningen. De specialisten van Mistral Advocaten zijn op de hoogte van alle ins en outs. Wij loodsen u erdoor heen. Ook overheden (waaronder gemeenten) en ondernemers in de publieke sector zijn bij ons aan het juiste adres.

Voorbeelden:

Projectontwikkeling
Aanneming van werk
Turn-key overeenkomsten
Bouwteamovereenkomsten
Combinatieovereenkomsten
DBFM-contracten
Meer- en minderwerk
Bouwtijdoverschrijding
Gebreken
Huurovereenkomsten
Erfdienstbaarheden
Verkrijgende verjaring
Procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw